Želva d.o.o. I Poduzeće za trgovinu i usluge

Radnička cesta 53, 10000 Zagreb I Tel. 01/6064 378 I Fax: 01/6064 364
www.zelva.hr I e-mail: tiskara@zelva.hr